Устойчивост

Imagen1 6ee3c ed9acНа 23 март членовете на проекта ARIES4 организираха онлайн семинар, за да обмислят определението за устойчивост и предизвикателствата при измерването ѝ, както и да обменят информация и идеи за работата, която предстои да бъде извършена по проекта и неговото развитие. Семинарът започна в 9 ч. сутринта (централноевропейско време) с поредица от презентации на проф. д-р Авит Боумик от Университета в Карлстад, проф. д-р Нурия Осес от UPNA и проф. д-р Мартин Ханибал от SDU относно определението за устойчивост, нейните измерения, как се измерва устойчивостта и как различните работни пакети на проекта се опитват да отговорят на различните въпроси. Денят продължи с дискусия между членовете на екипа.

Основният извод от семинара беше, че въпреки многото дефиниции и дебати за това какво е устойчивост, проектът се нуждае от обща рамка за разбиране и анализ на устойчивостта. Тази обща рамка разглежда три измерения: социално, екологично и икономическо. И трите стълба са от значение. Освен това проектът ще се съобрази с възгледите, които се стремят към силна устойчивост (т.е. напредъкът в общата устойчивост не може да бъде постигнат за сметка на един от трите стълба).

,

aries4 logo color bg transperent