News

НОВИНИ

  Какво означава устойчиво развитие на бизнеса и какъв вид подкрепа искат компаниите? Това бяха основните въпроси, които възникнаха при участието на компаниите, членуващи в шведския енергиен център Glava, в семинар в рамките на проекта на...

  На 3 май в рамките на проекта Aries4 беше представено проучването на казуса MOA FoodTech в магистърската програма по селскостопанско инженерство в Държавния университет на Навара.

На 16 април 2024 г. проектът Aries4 беше представен в магистърската програма по възобновяема енергия в Държавния университет на Навара, заедно с казус, който е част от този проект. Казусът, озаглавен "Be Planet, Sustainability as a Business at...

На 10 април Държавният университет на Навара беше домакин на първия секторен дебат за възобновяемата енергия в рамките на проекта ARIES4, организиран в сътрудничество със SODENA и Enercluster. На събитието присъстваха видни личности от енергийния...

На 23.04.2024 г. РИК "Амбициозно Габрово" организира регионален семинар с участието на 12 производствени компании, включително специализирани в областта на мехатрониката и чистите технологии, за дебат по предизвикателствата на устойчивото...

aries4 logo color bg transperent