News

НОВИНИ

На 15 ноември 2023 г. професор Мартин Лараса, координатор на проект ARIES4, представи този проект пред членовете на алианс NAVE2, който включва Генералната дирекция за професионално обучение на правителството на Навара, също партньор в проекта...

На 16 ноември 2023 г. осем ученици от професионални гимназии и осем студенти от университети се срещнаха в Габрово, за да участват в първия семинар CRE8® по шведски модел. Те се опитаха да намерят устойчиво решение на проблем, поставен от...

Партньорствата за регионални иновации (ПРИ) бяха темата на международен семинар, който се проведе по време на среща по проект ARIES4 в Карлстад на 25 октомври 2023 г. Йохан Стиерна, изследовател в Съвместния изследователски център (СИЦ) на...

На 24-25 октомври 2023 г. участниците в проекта ARIES4, представляващи испанската област Навара, българската област Габрово, региона на Южна Дания и шведската област Вермланд, се събраха в Карлстад, Швеция. Това бе втората от общо три срещи лице в...

Във връзка с годишната среща и годишната конференция на Енергиен център “Глава” на 3-4 май 2023 г. участниците в енергийната индустрия се срещнаха във Вермланд, Швеция, за да участват в уъркшоп в рамките на проекта ARIES4. Целта беше да се обсъдят...

aries4 logo color bg transperent