Image
Image

      Интелигентната специализация е европейска политика за иновации, характеризираща се с идентифицирането и заздравяването на регионалните конкурентни предимства с участието на широк кръг от заинтересовани лица. В контекста на Европейската зелена сделка и Програма 2030 за устойчиво развитие стратегиите за интелигентна специализация са в преход към стратегии за устойчива интелигентна специализация – стратегии, при които устойчивостта играе ключова роля. Проектът ARIES4 е алианс от 4 европейски региона, които са пионери в този преход. Целта на проекта е да се създаде схема за сътрудничество и споделяне на знания между основните участници в стратегиите за интелигентна специализация: университети, организации за професионално обучение, публичен сектор, бизнес сектор и обществото като цяло.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На 15 ноември 2023 г. професор Мартин Лараса, координатор на проект ARIES4, представи този проект пред членовете на алианс NAVE2, който включва Генералната дирекция за професионално обучение на правителството на Навара, също партньор в проекта...

На 16 ноември 2023 г. осем ученици от професионални гимназии и осем студенти от университети се срещнаха в Габрово, за да участват в първия семинар CRE8® по шведски модел. Те се опитаха да намерят устойчиво решение на проблем, поставен от...

Партньорствата за регионални иновации (ПРИ) бяха темата на международен семинар, който се проведе по време на среща по проект ARIES4 в Карлстад на 25 октомври 2023 г. Йохан Стиерна, изследовател в Съвместния изследователски център (СИЦ) на...

На 24-25 октомври 2023 г. участниците в проекта ARIES4, представляващи испанската област Навара, българската област Габрово, региона на Южна Дания и шведската област Вермланд, се събраха в Карлстад, Швеция. Това бе втората от общо три срещи лице в...

Във връзка с годишната среща и годишната конференция на Енергиен център “Глава” на 3-4 май 2023 г. участниците в енергийната индустрия се срещнаха във Вермланд, Швеция, за да участват в уъркшоп в рамките на проекта ARIES4. Целта беше да се обсъдят...

project.jpg
strategy-s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

КООРДИНАТОР И ПЪЛНОПРАВНИ ПАРТНЬОРИ

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat

aries4 logo color bg transperent