Image
Image

     Smart specialisering er en europæisk innovationspolitik, der er kendetegnet ved identifikation og styrkelse af regionale konkurrencefordele med bred inddragelse af interessenterne. I forbindelse med den europæiske Green Deal og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling står Smart Specialization Strategies over for en overgang til Smart Sustainable Specialization Strategies - strategier, hvor bæredygtighed er en central faktor. ARIES4 er en alliance af fire europæiske regioner, der går forrest i en sådan overgang. Den har til formål at skabe en ordning for samarbejde og vidensdeling mellem de vigtigste aktører inden for intelligente specialiseringsstrategier: universiteter, udbydere af erhvervsuddannelse, den offentlige sektor, erhvervslivet og samfundet i bred forstand.

SIDSTE NYHEDER

I september organiserede partnere fra University of Southern Denmark en online Case Symposium med det formål at fremme samarbejde og vidensudveksling inden for ARIES4 forskningsprojektet. Symposiummet udgjorde en afgørende platform for regionale...

Den 15. november 2023 præsenterede professor Martin Larraza, koordinator for ARIES4-projektet, dette projekt for medlemmerne af NAVE2-alliancen, som inkluderer Generaldirektoratet for Erhvervsuddannelse i den navarreske regerings, der også er...

På den 22. januar ledte professor Katrin Simón et seminar med titlen "Grøn ved Design: MOA FoodTech og den fermenterede proteinrevolution i Navarra" i kandidatuddannelsen i teknologi og bæredygtighed i fødevareindustrien. Denne caseundersøgelse er...

Den 16. november 2023 mødtes otte studerende fra erhvervsskoler og otte universitetsstuderende i Gabrovo for at deltage i det første CRE8-værksted, efter det svenske model. De forsøgte at finde en bæredygtig løsning på et problem rejst af...

Partnerskaber for Regional Innovation (PRI) var temaet for en international workshop, der blev afholdt under det ansigt-til-ansigt-møde i ARIES4-projektet i Karlstad den 25. oktober 2023. Johan Stierna, forsker ved Den Europæiske Unions Fælles...

project.jpg
strategy--s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

KOORDINATOR & FULDGYLDIGE PARTNERE

ASSOCIEREDE PARTNERE

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat

aries4 logo color bg transperent