Image
Image

     Smart specialisering er en europæisk innovationspolitik, der er kendetegnet ved identifikation og styrkelse af regionale konkurrencefordele med bred inddragelse af interessenterne. I forbindelse med den europæiske Green Deal og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling står Smart Specialization Strategies over for en overgang til Smart Sustainable Specialization Strategies - strategier, hvor bæredygtighed er en central faktor. ARIES4 er en alliance af fire europæiske regioner, der går forrest i en sådan overgang. Den har til formål at skabe en ordning for samarbejde og vidensdeling mellem de vigtigste aktører inden for intelligente specialiseringsstrategier: universiteter, udbydere af erhvervsuddannelse, den offentlige sektor, erhvervslivet og samfundet i bred forstand.

SIDSTE NYHEDER

Den 16. november 2023 mødtes otte studerende fra erhvervsskoler og otte universitetsstuderende i Gabrovo for at deltage i det første CRE8-værksted, efter det svenske model. De forsøgte at finde en bæredygtig løsning på et problem rejst af...

Partnerskaber for Regional Innovation (PRI) var temaet for en international workshop, der blev afholdt under det ansigt-til-ansigt-møde i ARIES4-projektet i Karlstad den 25. oktober 2023. Johan Stierna, forsker ved Den Europæiske Unions Fælles...

Den 24.-25. oktober 2023 samledes projektets deltagere fra ARIES4, repræsenterende den spanske region Navarra, den bulgarske region Gabrovo, den syddanske region og den svenske region Värmland, i Karlstad, Sverige. Dette markerede det andet af tre...

I forbindelse med Glava Energy Center's årlige møde og konference den 2.-3. maj 2023 mødtes aktører inden for energibranchen i Värmland, Sverige, til en workshop inden for projektet ARIES4. Formålet var at drøfte udfordringer og muligheder for et...

Den 23. marts sidste år afholdt medlemmerne af ARIES4-projektet en online workshop for at reflektere over definitionen af bæredygtighed og udfordringerne ved at måle den samt udveksle oplysninger og idéer om det arbejde, der skal udføres inden for...

project.jpg
strategy--s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

KOORDINATOR & FULDGYLDIGE PARTNERE

ASSOCIEREDE PARTNERE

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat

aries4 logo color bg transperent