Image
Image

Smart specialisering är en europeisk innovationspolitik som kännetecknas av identifiering och förstärkning av regionala konkurrensfördelar med bred involvering av intressenter. Inom ramen för den europeiska Green Deal och 2030-agendan för hållbar utveckling står Smart Specialization Strategies inför en övergång till Smart Sustainable Specialization Strategies – strategier där hållbarhet är en kärnfaktor. ARIES4 är en allians av fyra europeiska regioner som banar väg för en sådan övergång. Det syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier: universitet, leverantörer av yrkesutbildningar, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort.

SENASTE NYTT

Den 16 november 2023 träffades åtta studenter från yrkeshögskolor och åtta universitetsstudenter i Gabrovo för att delta i det första CRE8-workshopet, enligt den svenska modellen. De försökte hitta en hållbar lösning på ett problem som ställts av...

Den 15 november 2023 presenterade professor Martin Larraza, samordnare för ARIES4-projektet, detta projekt för medlemmarna i NAVE2-alliansen, som inkluderar Generaldirektoratet för yrkesutbildning i Navarras regering, även den en partner i...

Partnerskap för Regional Innovation (PRI) var temat för en internationell workshop som hölls under Aries4-projektets face-to-face möte i Karlstad den 25 oktober 2023. Johan Stierna, forskare vid EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC),...

Karlstads universitet och Glava Energy Center välkomnade den 24–25 oktober 2023 projektdeltagare i ARIES4 från spanska Navarra, bulgariska Gabrovo och Syddanmark till Karlstad Innovation Park. Detta var det andra av totalt tre face-to-face mötet i...

I samband med Glava Energy Centers årsmöte och årliga konferens den 3–4 maj 2023 möttes aktörer inom energibranschen i Värmland, Sverige, för en workshop inom projektet ARIES4. Syftet var att diskutera utmaningar och möjligheter för ett hållbart...

project.jpg
strategy-s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

KOORDINATOR OCH FULLVÄRDIGA PARTNERS

ASSOCIERADE PARTNERS

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat