Image
Image

Smart specialisering är en europeisk innovationspolitik som kännetecknas av identifiering och förstärkning av regionala konkurrensfördelar med bred involvering av intressenter. Inom ramen för den europeiska Green Deal och 2030-agendan för hållbar utveckling står Smart Specialization Strategies inför en övergång till Smart Sustainable Specialization Strategies – strategier där hållbarhet är en kärnfaktor. ARIES4 är en allians av fyra europeiska regioner som banar väg för en sådan övergång. Det syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier: universitet, leverantörer av yrkesutbildningar, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort.

SENASTE NYTT

Vad innebär hållbar affärsutveckling och vilken form av stöd och stöttning vill företagen ha? Dessa frågor stod i fokus när Glava Energy Centers medlemsföretag deltog i en workshop inom EU-projektet ARIES4, som bland annat ska stötta...

Fallstudien MOA FoodTech "Grön av design" presenterades den 3 maj 2024 flör studenter vid Masterprogrammet lantbruksingenjör vid NavarraS UPNA. Presentationen ägde rum inom ramen för Aries4-projektet.

Den 23 april  2024 organiserade RIC "Ambitious Gabrovo" en regional workshop om hållbarhetsutmaningar. 15 tillverkningsföretag deltog, bland annat företag inom mekatronik och CleanTech. Evenemanget stöttades också av lokala myndigheter och...

Den 25 april 2024 organiserade RIC "Ambitious Gabrovo" den andra CRE8®-verkstaden med studenter från Tekniska universitetet i Gabrovo och elever från Matematiska och naturvetenskapliga gymnasiet samt det nationella...

Den 16 april 2024 presenterades Aries4-projektet, och en fallstudie inom projektet, för studenter vid Masterprogrammet i Förnybar Energiteknik vid Navarras universitet, UPNA.  Fallstudien med titeln "Be Planet – Hållbarhet som Affär hos...

project.jpg
strategy-s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

KOORDINATOR OCH FULLVÄRDIGA PARTNERS

ASSOCIERADE PARTNERS

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat