Image
Image

Smart specialisering är en europeisk innovationspolitik som kännetecknas av identifiering och förstärkning av regionala konkurrensfördelar med bred involvering av intressenter. Inom ramen för den europeiska Green Deal och 2030-agendan för hållbar utveckling står Smart Specialization Strategies inför en övergång till Smart Sustainable Specialization Strategies – strategier där hållbarhet är en kärnfaktor. ARIES4 är en allians av fyra europeiska regioner som banar väg för en sådan övergång. Det syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier: universitet, leverantörer av yrkesutbildningar, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort.

SENASTE NYTT

Den 23 januari deltog totalt 24 studenter från det allmänna universitetet i Navarra, Universidad Pública de Navarra UPNA, och yrkesutbildning från CENIFER (Imárcoain) och IES Ega (San Adrián) i CRE8®-verkstaden med syfte att ta itu med en...

I september organiserade partners från University of Southern Denmark ett onlinesymposium med syftet att främja samarbete och kunskapsutbyte inom ARIES4-forskningsprojektet. Symposiumet utgjorde en viktig plattform för regionala partners att...

Den 22 januari ledde professor Katrin Simón ett seminarium med titeln "Green by Design: MOA FoodTech och den fermenterade proteinvolutionen i Navarra" i Masterprogrammet i teknik och hållbarhet inom livsmedelsindustrin. Denna fallstudie har...

Den 15 november 2023 presenterade professor och projektkoordinator Martin Larraza ARIES4-projektet för NAVE2-alliansen, som inkluderar projektpartnern Generaldirektoratet för yrkesutbildning i regeringen i Navarra. Förutom direktoratet deltog vid...

Den 16 november 2023 träffades åtta studenter från yrkeshögskolor och åtta universitetsstudenter i Gabrovo för att delta i det första CRE8-workshopet, enligt den svenska modellen. De försökte hitta en hållbar lösning på ett problem som ställts av...

project.jpg
strategy-s3-s4.jpg
key-actors.jpg
our-mission.jpg

KOORDINATOR OCH FULLVÄRDIGA PARTNERS

ASSOCIERADE PARTNERS

Enercluster
Nagrifood
Tugab
Mechatronica
DR-vasiliadi
Senstate
Region Varmshtad
(NA) Stat