Участниците в проекта учат за решаването на проблеми от страна на студенти

CRE8® е метод за креативно решаване на проблеми в конкурентна среда, при който студентите разработват иновативни решения на реални предизвикателства, дефинирани от компании или други организации. В средата на февруари участници от проект ARIES4 посетиха Karlstad University (KAU), за да се запознаят с този метод и да участват в уъркшоп CRE8®.

Всъщност уъркшоп CRE8® включва мултидисциплинарни екипи от студенти, където се тестват техните умения за решаване на проблеми, като екипите се състезават помежду си и пийчват (представят) своите решения пред жури. Фокусът при решаването на проблема е предизвикателство, формулирано от компания или друга организация, която действа като „собственик на задачата“.

aries4 cre8 pitch cb8d5

Компаниите са подпомогнати в това да мислят по нов начин

Целта е студентите да се научат да решават реални проблеми и да изградят умения за работа в екип, като по този начин натрупат ценен опит за бъдещия си професионален живот. В същото време „собственикът на задачата“ получава нови перспективи и идеи посредством пийчинг сесията на студентите и предложените решения.

„Чрез уъркшопа CRE8® компаниите могат да използват креативните способности на студентите, за да намерят иновативни решения. Следователно резултатът не е нов продукт или услуга. „Всъщност компаниите получават помощ да мислят по нов начин относно идентифицирано предизвикателство.“, казва Патрик Бангериус, съветник по иновации и организатор на уъркшопове CRE8® в Бюрото за безвъзмездна помощ и иновации в Университета в Карлщад.

В рамките на проект ARIES4, финансиран от ЕС, ще се проведат няколко уъркшопа CRE8® в четирите партньорски европейски региона (Värmland, Funen, Gabrovo и Navarre). В периода 14–16 февруари партньори от Оденсе, Габрово и Навара посетиха Карлщад в регион Värmland, за да се запознаят с метода CRE8® по време на обучението на обучители. Освен това те имаха възможност да наблюдават на живо уъркшоп CRE8®, по време на който студенти от Университета в Карлщад, Технологичния център Карлщад и Колежа по дървообработване Хамарьо решаваха проблем, дефиниран от компания Moelven.

aries4 cre8 training da66b

Важно е да се формулират общи предизвикателства

Един уъркшоп CRE8® се провежда 6-7 часа и за да се увеличи креативността, студентите идват неподготвени. Те не са предварително информирани за предизвикателството и организацията „собственик на задачата“. След даване на инструкции за пийчинг техниката и критериите за оценяване на журито на студентите се представя организацията и нейното предизвикателство. След това студентите имат 4 часа, по време на които те трябва да намерят креативни и иновативни решения на предизвикателството без да използват компютри или мобилни телефони. Самата пийчинг сесия е не повече от 5 минути и е пред жури от 4 члена, като най-малко един член на журито е обучен в провеждането на уъркшоп CRE8® и най-малко един член на журито е представител на организацията „собственик на задачата“.

„Самите студенти не трябва да са подготвени предварително, но намирането и формулирането на предизвикателството изискват подготовка. Предизвикателството трябва да е достатъчно общо, но добре дефинирано. Именно затова е важно някой, който е обучен в провеждането на уъркшоп CRE8® да помага на организацията „собственик на задачата“ при формулиране на предизвикателството.“, казва Патрик Бангериус.

Представеното на студентите в Карлщад предизвикателство е „Как компания Moelven може да стане атрактивен работодател, който предлага място за цялото семейство и за различни стилове на живот?“. Това е предизвикателство, вкоренено в социалната устойчивост, което важи за всички работодатели, които оперират в рядко населени региони.

„Надяваме се, че уъркшоповете CRE8®, които ще се проведат в рамките на проект ARIES4, ще успеят да възпламенят искрата на по-голяма креативност и иновативност. Предложените решения за даден регион биха могли да са от полза и за други региони.“, казва Патрик Бангериус.

Готовност за провеждане на уъркшопове CRE8®

Участниците в проект ARIES4 бяха удовлетворени от срещата в Карлщад и се завърнаха у дома с вдъхновение, знания и инструментариум за успешното провеждане на уъркшопове CRE8® в своите региони.

„Уъркшопове CRE8® са страхотна идея, тъй като тя промотира намиране на креативни решения на проблеми. Когато работиш продължително време в дадена компания, може много лесно да „зациклиш“ в стария начин на мислене. Този метод може наистина да донесе нова перспектива и очаквам огромен интерес от страна на компаниите, които са членове на Регионалния иновационен център, във връзка с реализирането на уъркшопове CRE8®.“, казва Хари Богданов от Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“.

„Въвличането на студенти от различни специалности в решаването на формулирани от компании проблеми е интересна концепция. Предизвикателството тук е да се достигнат компаниите и да им се помогне да формулират предизвикателствата.“, казва Иниго де ла Парра, изследовател и преподавател в Държавен университет на Навара.

Относно уъркшоп CRE8®

 Уъркшоп CRE8® е разработен като концепция от Бюрото за безвъзмездна помощ и иновации в Университета в Карлщад и финансиран от Vinnova, шведската Държавна агенция за иновации. Първият уъркшоп се провежда през 2017 и оттогава Университетът в Карлщад провежда уъркшопове CRE8® във връзка с предизвикателства, формулирани от изследователи, стартъпи, малки, средни и големи предприятия и организации от публичния сектор.  Повече информация може да намерите на уебсайта на Университета в Карлщад.

aries4 logo color bg transperent