Седем енергийни предизвикателства, които могат да се превърнат в бизнес възможности

Във връзка с годишната среща и годишната конференция на Енергиен център “Глава” на 3-4 май 2023 г. участниците в енергийната индустрия се срещнаха във Вермланд, Швеция, за да участват в уъркшоп в рамките на проекта ARIES4. Целта беше да се обсъдят предизвикателствата и възможностите за устойчива енергийна система. Бяха идентифицирани седем предизвикателства, които могат да се превърнат в бизнес възможности.

За да се осигури в бъдеще електроенергия за обществото, предприятията, промишлеността, транспорта и домакинствата, е необходима устойчива енергийна система. Но какво е устойчива енергийна система? Какви предизвикателства съществуват и как би могло да изглежда обществото, ако тези предизвикателства бъдат решени например под формата на нови бизнес идеи? Уъркшопът, който се проведе като т.нар. форум за секторни дебати в рамките на един от работните пакети на проекта ARIES4, се фокусира върху тези въпроси.

Участваха както компании, така и представители на академичните среди и обществеността.

Debate Forum 1 Sweden 1 6afe4Енергиен център “Глава“ е иновационен клъстер и членуваща организация в областта на устойчивите енергийни системи, както и част от интелигентната специализация „Устойчива енергийна система със слънчева енергия в центъра” в регион Вермланд, Швеция.

В уъркшопа участваха представители на 20 от организациите, членуващи в Енергийния център, например малки и средни предприятия, общински представители и собственици на мрежи, както и изследователи.

Какви предизвикателства виждате в бизнеса си предвид настоящата ситуация в областта на енергетиката? Ако тези предизвикателства не съществуваха, какво би означавало това за вас? Това бяха въпросите, които зададохме на семинара, и получихме много интересни отговори и прозрения.“, казва Фредрик Остлин, съветник по иновациите в университета Карлстад и участник в шведския екип на проект ARIES 4.

В рамките на уъркшопа бяха идентифицирани седем предизвикателства, които могат да се превърнат в бизнес възможности:

  • Технически предизвикателства
  • Устойчиво производство
  • Бизнес модели
  • Регламенти
  • Лидерство
  • Инфраструктура
  • Набиране на персонал/компетентност.

Тези предизвикателства трябва да бъдат допълнително проучени, за да се разбере кои фактори могат да се разглеждат като решаващи за разработването на устойчива, регионално стабилна енергийна система.“, споделя Микаел Джонсън, изследовател в университета Карлстад и участник в шведския екип на проект ARIES4.

Панелна дискусия

Debate Forum 1 Sweden 2 88d71Уъркшопът беше последван от панелна дискусия, посветена на критичните решения за разработване на устойчива и надеждна енергийна система на местно и регионално равнище.

В дискусията участваха редица ключови фигури на регионално равнище: Аса Йохансон (С), председател на регионалния съвет на регион Вермланд, Андерс Бьорболе, ръководител на проект в Coompanion Вермланд, Анна Хедберг, регионален мениджър на шведския бизнес, Мария Фалкевик, мениджър процеси в областния административен съвет на Вермланд, и Андерс Норби, главен изпълнителен директор на Technology in the West.

По време на панелната дискусия се затвърди представата, че публичните и частните интереси трудно постигат съгласие по отношение на общото виждане за предизвикателствата, но в същото време съществува възможност за решаване на енергийните нужди на региона чрез сътрудничество в различни области.“, казва Лиза Гьордт, ръководител проекти в Енергиен център „Глава“ и участник в шведския екип на проект ARIES4.


aries4 logo color bg transperent