Представяне на проекта ARIES4 пред членовете на алианса NAVE2

На 15 ноември 2023 г. професор Мартин Лараса, координатор на проект ARIES4, представи този проект пред членовете на алианс NAVE2, който включва Генералната дирекция за професионално обучение на правителството на Навара, също партньор в проекта ARIES4. Освен от тази дирекция, представители на Roc Midden Nederland в Утрехт (Нидерландия), Saimaa Vocational College Sampo в Лапеенранта (Финландия), Consorzio Degli Istituti Professionali (Италия) и AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Белгия) посетиха Навара и присъстваха на лекцията на професор Лараза, всички те са членове на алианса NAVE2.

Алиансът NAVE е създаден преди 5 години от пет големи европейски институции, които предоставят професионално обучение в Европа, с цел да работят по съвместни проекти и да подобрят предлаганите от тях учебни програми. По време на срещата, проведена в Навара, те обсъдиха вижданията си за международните стратегии по въпросите на приобщаването, гражданството, мобилността, цифровизацията и устойчивостта и финализираха плановете си за съвместна работа по тези важни теми.

По време на презентацията беше обсъдено значението на устойчивостта и беше поставен акцент върху събитията CRE8, които са основна част от един от работните пакети на проекта ARIES4. В рамките на тези еднодневни събития петчленни групи, съставени от студенти от университети и професионални гимназии, работят по решаването на реално предизвикателство, свързано с устойчивостта, поставено от дадена компания. С методологията CRE8, разработена от университета в Карлстад, партньор в проекта ARIES4, се цели да се повиши креативността на участващите студенти, като същевременно те се включат в анализа и решаването на реални бизнес предизвикателства. Тази инициатива се стреми също така да предаде на учениците значението и предизвикателствата на устойчивото развитие, с които се сблъскват компаниите, и стратегиите за интелигентна специализация на регионите.

NAVE meeting c0561

aries4 logo color bg transperent