Първа среща по проекта в Дания

img 2570

От 26-ти до 28-ми октомври 2022 г. се проведе първата среща по проекта в Оденсе, Дания. Партньорите представиха своите региони и организации. Бяха организирани няколко уъркшопа, за да се уточнят детайлите по всеки работен пакет. Също така бяха дискутирани и одобрени документите във връзка с фаза „планиране“. Бяха представени две презентации, последвани от дискусия: Индустриални и политически перспективи: предизвикателства и възможности пред компетенциите, свързани с устойчивостта, представена от Тим Вермунд, и Дейности, свързани с устойчивостта, и програма 2030, представена от Флеминг Расмусен.

thumb img 2557 2b677thumb img 2564 2a03fthumb img 2556 7fe52

aries4 logo color bg transperent