Да се променим заедно: Симпозиум във връзка с казусите по проект ARIES4 предлага устойчиви решения за МСП

 

Imagen1 6ee3c

През септември партньорите от Университета на Южна Дания организираха онлайн симпозиум във връзка с бизнес казуси, чиято цел беше да насърчи сътрудничеството и обмена на знания в рамките на изследователския проект ARIES4. Симпозиумът предостави на регионалните партньори важна платформа за вникване в сложността на устойчивото развитие в малките и средните предприятия (МСП).

По време на събитието представители от Навара (Испания), Вермланд (Швеция), Габрово (България) и Южна Дания (Дания) се включиха в оживени дискусии, съсредоточени върху казусите, проведени в рамките на проекта. Тези казуси послужиха като фокусни точки за проучване на устойчивите практики и стратегии, прилагани от МСП в съответните области.

Структуриран с двустранни прегледи, последвани от пленарни дискусии, симпозиумът даде възможност на участниците да споделят прозрения и гледни точки, извлечени от техния регионален контекст, като насърчат съгласуването и взаимодействието между регионите. Този принос също така постави основите на инструмента за самооценка, разработван в рамките на проекта, който позволява на МСП да оценят своите компетенции в областта на устойчивото развитие.

Като използва колективната мъдрост и опит от различни региони в Европа, симпозиумът отбеляза значителен напредък по пътя на проект ARIES4 към насърчаване на устойчивите практики в МСП.

 

aries4 logo color bg transperent