Studenter i Gabrovo gav kreatvia lösningar för företagens hållbarhet

Den 25 april 2024 organiserade RIC "Ambitious Gabrovo" den andra CRE8®-verkstaden med studenter från Tekniska universitetet i Gabrovo och elever från Matematiska och naturvetenskapliga gymnasiet samt det nationella Aprilov-gymnasiet. Evenemanget är baserat på den svenska CRE8® Workshop-modellen utvecklad av Karlstads universitet. 

Winners 41ee3CRE8®-verkstaden arrangerades inom det europeiska projektet ARIES4, Alliance of regional innovation ecosystems based on smart sustainable specialization strategies. Evenemanget är baserat på den svenska CRE8® Workshop-modellen utvecklad av Karlstads universitet. Tanken är att företag ska öka sin kunskap och hållbarhet genom att utnyttja unga människors kreativa potential. Inom loppet av tre timmar var studenterna och eleverna, uppdelade i fyra slumpmässiga lag. Uppdraget var att hitta en lösning på ett problem formulerat av företaget Sentestate Technologies, som utvecklar innovativa lösningar för miljöövervakning.

Företagets uppdrag är att accelerera världens övergång till hållbarhet genom att öka samhällets kunskap om miljön genom teknologi. Utmaningen till ungdomarna var "Hur kan vi öka samhällets engagemang för luftkvalitetsfrågor?". Lösningarna som lagen presenterade genom pitchningsmetoden var breda och intressanta, och inkluderade varierande förslag från en social plattform och mobilappar till användning av influencers på TikTok. Den fyra personer starka juryn, inklusive företagsrepresentanter och medlemmar i projektteamet, hade mycket svårt att bestämma vinnaren, eftersom alla lagen hade innovativa idéer.

Det som avgjorde i den slutliga utvärderingen var lagets presentation och svaren på de frågor som ställdes av juryn. Lag 1 vann första platsen med sin lösning att skapa en social plattform för hälsosamt utomhusliv, inklusive en mobilapp med möjlighet att rapportera luftkvalitetsförorening och uppmuntra plattformsanvändarna genom ytterligare funktioner att aktivt delta i processen, identifiera problem och aktivera relevanta institutioner för att hitta lösningar. En innovativ strategi för att främja plattformen genom att använda QR-koder för direkt rapportering på offentliga platser presenterades också.

Som laget säger: "Detta är en plattform av gemenskapen för gemenskapen. Om vi övervakar luftindikatorer kommer vi att veta var vi ska gå, var vi ska träna, var vi ska bo och andas renare luft. Om vi tar bilder på förorening, organiserar kampanjer och informerar de ansvariga myndigheterna, kommer hela gemenskapen att leva grönare. Ju mer aktiva vi är, desto större kommer vår gröna fotavtryck på plattformen att vara."

Företaget gav vinnarna hemstationer för luftkvalitetsövervakning.