Objectives

MÅLSÄTTNINGAR

01
Att främja kunskapsskapande och utbyte mellan S3-agenter (högskolor, yrkesutbildningsanordnare, näringsliv, offentlig sektor och samhället i allmänhet) i flera europeiska regioner, för att stärka evidensbasen för utformning och implementering av regionala smarta specialiseringsstrategier, och att tillhandahålla verktyg för dess övervakning.
02
Att främja företagens sociala ansvar och övergången till mer hållbara affärsmodeller, genom att utveckla utbildningsmaterial baserat på bästa praxis, bygga analysverktyg för företag och identifiera och tillhandahålla de färdigheter som krävs av företagsledare för att driva omställningen.
03
Att stimulera entreprenöriella attityder, tankesätt och färdigheter bland deltagande aktörer i regionala innovationsekosystem, med särskild tonvikt på högre utbildnings- och yrkesutbildningsstudenter, och att ta itu med detta entreprenörskap till utmaningarna med den hållbara övergången.
04
Att skapa kommunikationsstrukturer för att främja interaktion inom regioner och bland dem, snabbt kommunicera den genererade kunskapen och projicera den mot övriga europeiska regioner.