Partnership

KOORDINATOR OCH FULLVÄRDIGA PARTNERS

Roll: Koordinator

Erfarenhet: UPNA är ett tvärvetenskapligt offentligt universitet i den lilla och högt industrialiserade regionen i regionen Navarra i norra Spanien. Som en offentlig institution har UPNA:s strategiska planer alltid beaktat anpassningen till de strategiska prioriteringarna och målen för Navarras regering. I denna mening är den senaste strategiska planen i linje med den smarta specialiseringsstrategin som implementerats av Navarras regering och strävan efter 2030-agendan. UPNA har starka band till Navarras S3-aktörer, genom University-Society Foundation, som erbjuder en bred katalog av fortbildning och internutbildning, och särskilt genom sina forskningsinstitut, vars chef för affärsutveckling håller permanent kontakt med alla Navarras kluster och främjar avtal om tekniköverföring och gemensamt deltagande i forskningsprojekt. UPNA deltog också aktivt i den första studien av initiativet Higher Education for Smart Specialization, som hade Navarra som ämnesregion.

Kontaktperson: Martin Larraza

mail: aries4@unavarra.es 

www unavarra.es

ASSOCIERADE PARTNERS

Roll: Associerad partner

www: https://www.enercluster.com/