News

NYHETER

Vad innebär hållbar affärsutveckling och vilken form av stöd och stöttning vill företagen ha? Dessa frågor stod i fokus när Glava Energy Centers medlemsföretag deltog i en workshop inom EU-projektet ARIES4, som bland annat ska stötta...

Fallstudien MOA FoodTech "Grön av design" presenterades den 3 maj 2024 flör studenter vid Masterprogrammet lantbruksingenjör vid NavarraS UPNA. Presentationen ägde rum inom ramen för Aries4-projektet.

Den 23 april  2024 organiserade RIC "Ambitious Gabrovo" en regional workshop om hållbarhetsutmaningar. 15 tillverkningsföretag deltog, bland annat företag inom mekatronik och CleanTech. Evenemanget stöttades också av lokala myndigheter och...

Den 25 april 2024 organiserade RIC "Ambitious Gabrovo" den andra CRE8®-verkstaden med studenter från Tekniska universitetet i Gabrovo och elever från Matematiska och naturvetenskapliga gymnasiet samt det nationella...

Den 16 april 2024 presenterades Aries4-projektet, och en fallstudie inom projektet, för studenter vid Masterprogrammet i Förnybar Energiteknik vid Navarras universitet, UPNA.  Fallstudien med titeln "Be Planet – Hållbarhet som Affär hos...