News

NYHETER

Den 23 januari deltog totalt 24 studenter från det allmänna universitetet i Navarra, Universidad Pública de Navarra UPNA, och yrkesutbildning från CENIFER (Imárcoain) och IES Ega (San Adrián) i CRE8®-verkstaden med syfte att ta itu med en...

I september organiserade partners från University of Southern Denmark ett onlinesymposium med syftet att främja samarbete och kunskapsutbyte inom ARIES4-forskningsprojektet. Symposiumet utgjorde en viktig plattform för regionala partners att...

Den 22 januari ledde professor Katrin Simón ett seminarium med titeln "Green by Design: MOA FoodTech och den fermenterade proteinvolutionen i Navarra" i Masterprogrammet i teknik och hållbarhet inom livsmedelsindustrin. Denna fallstudie har...

Den 15 november 2023 presenterade professor och projektkoordinator Martin Larraza ARIES4-projektet för NAVE2-alliansen, som inkluderar projektpartnern Generaldirektoratet för yrkesutbildning i regeringen i Navarra. Förutom direktoratet deltog vid...

Den 16 november 2023 träffades åtta studenter från yrkeshögskolor och åtta universitetsstudenter i Gabrovo för att delta i det första CRE8-workshopet, enligt den svenska modellen. De försökte hitta en hållbar lösning på ett problem som ställts av...