Background

BAKGRUND

          Som Europeiska kommissionen påpekar är Smart Specialisering ett innovativt tillvägagångssätt som syftar till att öka tillväxt och jobb i Europa, genom att göra det möjligt för varje region att identifiera och utveckla sina egna konkurrensfördelar. Den sammanför lokala myndigheter, akademi, företagssfärer och civilsamhället för att definiera och genomföra långsiktiga tillväxtorienterade strategier som stöds av EU-medel. Hittills har mer än 120 smarta specialiseringsstrategier utvecklats i Europa. Smart specialisering står nu inför en stor utveckling med förslaget att gå från den nuvarande smarta specialiseringsstrategin (S3) till smarta specialiseringsstrategier för hållbar och inkluderande tillväxt (S4+). I en nyligen publicerad rapport från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter noteras att "S4+ innebär att förstärka den S3-uppdragsorienterade policystrategin med icke-neutralitet, riktning och systemansats för att engagera regioner i europeiska initiativ som handlar om uppdrag. S4+ innebär en politisk förändring i hur regioner kan överväga att sätta politiska prioriteringar för att driva teknisk innovation och deras svar på regionala samhällsutmaningar." Detta nya paradigm i strategin för smart specialisering för regioner kopplar samman strategier och aktörer på regional och nationell nivå med politik på EU-nivå som den europeiska Green Deal och den nya europeiska industristrategin för en hållbar återhämtning till den nya gröna och digitala ekonomin samt Agenda 2030 för hållbar utveckling. I denna mening omplacerar den smart specialisering i EU:s nya politiska agenda för att använda EU:s oöverträffade investeringar för att skapa lokala jobb i återhämtningen efter Covid.