WPs & Deliverables

ARBETSPAKET OCH LEVERANSER

Image


WP1 Projektledning och koordinering

Leveranser: Projekt-slutrapport

Image

WP2 Kunskapsutbyte för en framgångsrik S4-distribution

Leveranser: Katalog över hållbarhetsindikatorer

Rapport: effektiva policyverktyg vid utbyggnad av S4


Image

WP3 Utbildning om hållbarhet för företag och organisationer

Leveranser: Program för livslångt lärande för företagsledare om hållbarhet

                      Självutvärderingsverktyg online för företag

Image

WP4 Organisation av hållbarhetsutmaningar för högskole- och yrkesutbildningsstudenter

Leveranser: CRE8® S4 riktlinjer

Rapport om god praxis: Samlade uppgifter och lösningar från CRE8® S4 Regional Workshops

Image

WP5 Inverkan och spridning på regional och europeisk nivå

Leveranser: Uppgraderad webbsida med ett online S4-övervakningsverktyg

                      Kommunikationsverktyg för företag