Fallsymposium om hållbara lösningar för SMF:er

Imagen1 6ee3c 66dcaI september organiserade partners från University of Southern Denmark ett onlinesymposium med syftet att främja samarbete och kunskapsutbyte inom ARIES4-forskningsprojektet. Symposiumet utgjorde en viktig plattform för regionala partners att fördjupa sig i utmaningar och komplexiterter i små och medelstora företags (SMF:ers) hållbarhetsarbete.

Under evenemanget deltog representanter från Navarra (Spanien), Värmland (Sverige), Gabrovo (Bulgarien) och Syddanmark (Danmark) i livliga diskussioner centrerade kring de fallstudier som genomförts som en del av projektet. Dessa fallstudier kan fungera som nav för att utforska hållbara praxis och strategier som används av SMF:er i deras respektive områden.

Symposiumet, strukturerat med bilaterala utvärderingar följt av plenumdiskussioner, möjliggjorde deltagarnas delning av insikter och perspektiv som hämtades från deras regionala sammanhang, vilket främjade samordning och synergi över regionerna. Dessa insikter ska lägga grunden för projektets självutvärderingsverktyg, som gör det möjligt för SMF:er att utvärdera sina hållbarhetskompetenser.

Genom att dra nytta av kollektiv visdom och erfarenheter från olika regioner i Europa markerade symposiumet en betydande milstolpe i ARIES4-projektets resa mot att främja hållbara praxis inom SMF:er.