Sju energiutmaningar med potential att bli affärsmöjligheter

I samband med Glava Energy Centers årsmöte och årliga konferens den 3–4 maj 2023 möttes aktörer inom energibranschen i Värmland, Sverige, för en workshop inom projektet ARIES4. Syftet var att diskutera utmaningar och möjligheter för ett hållbart energisystem. Sju utmaningar identifierades som skulle kunna vändas till affärsmöjligheter.
 
För att säkra framtidens el för samhälle, företag, industri, transporter och hushåll behövs ett hållbart energisystem. Men vad är ett hållbart energisystem? Vilka utmaningar finns och hur skulle samhället kunna se ut om dessa utmaningar löstes i form av exempelvis nya affärsidéer? Kring dessa frågeställningar kretsade workshopen som genomfördes som ett så kallat sektoriellt debattforum i ett av projektet ARIES4:s arbetspaket. 

Både företag, akademi och offentliga aktörer deltog

workshop1 aries4 sv 0523 mobil 36b33
 

Glava Energy Center är ett innovationskluster och en medlemsorganisation inom hållbara energisystem samt en del i den smarta specialiseringen, Ett hållbart energisystem med solel i centrum, i Region Värmland, Sverige.

I workshopen deltog representanter från 20 av Glava Energy Centers medlemsorganisationer, exempelvis små och medelstora företag, kommunala energiaktörer och nätägare samt forskare. 

– Vilka utmaningar ser ni i er verksamhet givet nuvarande energiläge? Om dessa utmaningar inte fanns, vad skulle det innebära för er? Det var de frågor vi ställde i workshopen och vi fick många intressanta svar och insikter, säger Fredrik Östlin, innovationsrådgivare vid Karlstads universitet och deltagare i det svenska ARIES4-teamet.
 
Genom workshopen identifierades sju utmaningar som skulle kunna vändas till affärsmöjligheter: 
  • Tekniska utmaningar
  • Hållbar produktion
  • Affärsmodeller
  • Regelverk
  • Ledarskap
  • Infrastruktur
  • Rekrytering/Kompetens 
– Dessa utmaningar behöver undersökas ytterligare för att verkligen förstå vilka faktorer som kan förstås som kritiska för att utveckla ett hållbart, regionalt robust energisystem, säger Mikael Johnson, forskare vid Karlstads universitet och deltagare i det svenska ARIES4-teamet.
 

Panelsamtal förstärkte bild

workshop2 aries4 sv 0523 mobil a4871 copyWorkshopen följdes upp av ett panelsamtal om kritiska lösningar för att utveckla ett hållbart, regionalt robust energisystem på lokal och regional nivå.
 
I panelsamtalet deltog ett antal centrala aktörer på regional nivå: Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Värmland, Anders Björbole, projektledare vid Coompanion Värmland, Anna Hedberg, regionchef i Svenskt näringsliv, Maria Falkevik, processledare Länsstyrelsen Värmland och Anders Norrby, VD vid Teknik i Väst. 
 
– Genom panelsamtalet förstärks bilden att offentliga och privata intressen har svårt att enas kring en gemensam bild av utmaningarna men att det samtidigt finns en möjlighet att genom samarbete inom olika områden lösa regionens energibehov, säger Lisa Gärdt, projektledare vid Glava Energy Center och deltagare i det svenska ARIES4-teamet.