Projektdeltagare lär sig om studentdriven problemlösning

CRE8® är en metod för kreativ problemlösning i tävlingsform, där studenter utvecklar innovativa lösningar på en verklig utmaning från ett företag eller annan organisation. I mitten av februari kom deltagare från ARIES4-projektet till Karlstads universitet (KAU) för att lära sig om metoden och för att delta i en live CRE8®-workshop.

I huvudsak involverar en CRE8®-workshop tvärvetenskapliga studentteam som testar sina problemlösningsförmåga i konkurrens med varandra och pitchar sina lösningar för en jury. Fokus för problemlösningen är en utmaning formulerad av ett företag eller annan organisation som fungerar som "uppdragsägaren".

aries4 cre8 pitch cb8d5 copy

Företagen hjälps åt att tänka i nya banor

Syftet är att träna eleverna i att lösa verkliga problem och att utveckla teamworking-förmåga som en värdefull erfarenhet för deras framtida arbetsliv.

Samtidigt får uppgiftsägaren nya perspektiv och idéer genom elevernas pitcher och lösningsförslag.

– Genom CRE8® kan företaget använda elevernas kreativa förmåga för att hitta innovativa lösningar.

Resultatet är därför inte en ny produkt eller en ny tjänst. Utfallet av pitchen är istället att ett företag eller en organisation får hjälp att tänka på nya sätt kring en identifierad utmaning, säger Patrik Bångerius, Innovationsrådgivare och CRE8®-arrangör på KAU:s Grants and Innovation Office.

I det EU-finansierade ARIES4-projektet ska flera CRE8®-evenemang genomföras i de fyra deltagande europeiska regionerna (Värmland, Fyn, Gabrovo och Navarra). Mellan den 14–16 februari kom projektdeltagare från Odense, Gabrovo och Navarra till Karlstad i Värmland för att lära sig CRE8®-metoden i ett ‘train-the-trainer’-evenemang. Dessutom fick de se en live CRE8®-workshop där studenter från KAU, Karlstad Technology Center och Hammarö Wood Technology College agerade problemlösare för virkeskoncernen Moelven.

Viktigt att formulera generella utmaningar

En CRE8®-workshop tar cirka sex till sju timmar och för att maximera kreativiteten kommer eleverna oförberedda. De är inte informerade om utmaningen eller uppgiftsägarorganisationen i förväg. Efter lite undervisning om pitchingteknik och juryns bedömningskriterier presenteras organisationen och dess utmaning för eleverna. Eleverna har sedan fyra timmar på sig att hitta kreativa och innovativa lösningar på utmaningen utan datorer eller mobiltelefoner. Själva pitchen får ta max fem minuter och framförs inför en jury på fyra personer, varav minst en person ska vara utbildad i CRE8® och minst en ska komma från dagens uppgiftsägare.

– Eleverna måste själva vara oförberedda, men att hitta och formulera uppgiftsägarens utmaning kräver förberedelser. Utmaningen måste vara någorlunda generell men ändå väldefinierad. Därför är det viktigt att någon som är CRE8®-utbildad bistår uppdragsägaren med att formulera utmaningen, säger Patrik Bångerius.

Utmaningen för studenterna i Karlstad var ”Hur kan Moelven bli en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en plats för hela familjen och för olika livsstilar?”. Det är en utmaning, förankrad i social hållbarhet, som är relevant för alla arbetsgivare som verkar i glesbygd.

– Förhoppningen är att CRE8®-evenemangen som kommer att arrangeras inom ramen för ARIES4-projektet kan väcka bredare kreativitet och innovation. De föreslagna lösningarna som kommer fram i en region kan förhoppningsvis även gynna andra regioner, säger Patrik Bångerius.

Redo att förbereda sina egna CRE8®-evenemang

ARIES4-projektdeltagarna var nöjda med mötet i Karlstad och återvände hem med inspiration, kunskap och verktyg för att kunna arrangera egna CRE8®-evenemang i sina egna regioner.

aries4 cre8 training da66b copy

– CRE8® verkar vara ett bra koncept eftersom det främjar kreativa lösningar på problem. När man har jobbat länge i ett företag eller en bransch är det lätt att fastna i samma gamla sätt att tänka.

Den här metoden kan verkligen ge nya perspektiv och jag förväntar mig ett stort intresse bland våra medlemsföretag för att implementera CRE8®, säger projektdeltagaren Harry Bogdanov från Regional Innovation Centre i Gabrovo.

– Att koppla studenter från olika discipliner till företagens utmaningar är ett intressant koncept.

Utmaningen ligger i att nå ut till företagen och hjälpa dem att formulera utmaningarna, säger Iñigo de la Parra, forskare och lärare vid Public University of Navarra.

Om CRE8®

CRE8® har utvecklats som ett koncept av Grants and Innovation Office vid KAU, med finansiering från Vinnova, den svenska statliga innovationsmyndigheten. Den första workshopen ägde rum 2017 och sedan dess har KAU genomfört CRE8®-evenemang med utmaningar från forskare, nystartade företag, små, medelstora och stora företag och offentliga aktörer. Läs mer på Karlstads universitets webbsida.