Projekt presenterades för Masterprogram i förnybar energiteknik

Den 16 april 2024 presenterades Aries4-projektet, och en fallstudie inom projektet, för studenter vid Masterprogrammet i Förnybar Energiteknik vid Navarras universitet, UPNA. 

BeePlanet Aries4 2b4a7Fallstudien med titeln "Be Planet – Hållbarhet som Affär hos BeePlanet" är en av framgångssagorna i implementeringen av hållbarhetsstrategier inom en förnybar energimiljö. Studien behandlar de strategier som företaget utvecklat för att uppnå hållbarhet, teknologins roll och intressenternas roll. Dessa ämnen utvecklades och låg till grund för möjliga debattfrågor.