Presentation av ARIES4-projektet för medlemmarna i NAVE2-alliansen

Den 15 november 2023 presenterade professor Martin Larraza, samordnare för ARIES4-projektet, detta projekt för medlemmarna i NAVE2-alliansen, som inkluderar Generaldirektoratet för yrkesutbildning i Navarras regering, även den en partner i ARIES4-projektet. Förutom direktoratet besökte representanter från Roc Midden Nederland i Utrecht (Nederländerna), Saimaa yrkeshögskola Sampo i Lappeenranta (Finland), Consorzio Degli Istituti Professionali (Italien) och AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Belgien) Navarra och deltog i professor Larrazas föredrag, alla medlemmar i NAVE2-alliansen.

20231115 163710 5a9abNAVE-alliansen etablerades för 5 år sedan bland fem ledande europeiska institutioner som erbjuder yrkesutbildning i Europa, med målet att arbeta med gemensamma projekt och förbättra sina studieerbjudanden. Under mötet i Navarra diskuterade de sina åsikter om internationella strategier gällande inkludering, medborgarskap, mobilitet, digitalisering och hållbarhet, och färdigställde planer för att samarbeta kring dessa viktiga ämnen.

Under presentationen diskuterades hållbarhetens betydelse, och tonvikt lades på CRE8-eventen, som är en central del av ett av arbetspaketen inom ARIES4-projektet. I dessa heldagsevenemang arbetar grupper om fem medlemmar bestående av universitets- och yrkesutbildningsstudenter med att lösa en verklig utmaning relaterad till hållbarhet som ställts av ett företag. Med CRE8-metodiken utvecklad av Karlstads universitet, en partner i ARIES4-projektet, syftar man till att förbättra de deltagande studenternas kreativitet samtidigt som de involveras i analysen och lösningen av verkliga affärsutmaningar. Denna initiativ syftar också till att förmedla till studenterna vikten och utmaningarna med hållbarhet som företag står inför samt strategierna för intelligent specialisering av regioner.