Presentation av ARIES4-projektet för medlemmarna i NAVE2-alliansen

Den 15 november 2023 presenterade professor och projektkoordinator Martin Larraza ARIES4-projektet för NAVE2-alliansen, som inkluderar projektpartnern Generaldirektoratet för yrkesutbildning i regeringen i Navarra. Förutom direktoratet deltog vid presentationen även representanter från NAVE2-medlemmarna Roc Midden Nederland i Utrecht (Nederländerna), Saimaa yrkescollege Sampo i Lappeenranta (Finland), Consorzio Degli Istituti Professionali (Italien) och AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Belgien). 

NAVE meeting c0561NAVE-alliansen grundades för 5 år sedan bland fem stora europeiska institutioner som erbjuder yrkesutbildning i Europa, med målet att arbeta med gemensamma projekt och förbättra sina utbildningserbjudanden. Under mötet som hölls i Navarra diskuterade de sina synpunkter på internationella strategier inom inkludering, medborgarskap, mobilitet, digitalisering och hållbarhet och avslutade planer för att arbeta tillsammans om dessa viktiga ämnen.

Under presentationen diskuterades hållbarhetens vikt, och betoningen lades på CRE8-evenemangen, som är en central del av ett av arbetspaketena i ARIES4-projektet. Under dessa heldagsevenemang arbetar grupper om fem medlemmar bestående av universitets- och yrkesutbildningsstudenter med att lösa en verklig utmaning relaterad till hållbarhet som ställs av ett företag. Med CRE8-metodiken utvecklad av Karlstads universitet, en partner i ARIES4-projektet, är målet att förbättra deltagande studenters kreativitet, samtidigt som de engageras i analysen och lösningen av verkliga affärsutmaningar. Denna initiativ syftar också till att förmedla till studenterna vikten och utmaningarna med hållbarhet som företag står inför samt strategierna för intelligent specialisering av regioner.