Hållbarhet

Den 23 mars anordnade medlemmar i ARIES4-projektet en onlineworkshop för att reflektera över definitionen av hållbarhet och utmaningarna med att mäta den, samt för att utbyta information och idéer om det arbete som ska göras i projektet och dess utveckling.

Dagen inleddes kl. 09.00 (CET) med en serie presentationer av prof. Avit Bhowmik från Karlstads universitet, prof. Nuria Osés från UPNA och prof. Martin Hannibal från SDU om definitionen av hållbarhet, dess dimensioner, hur hållbarhet mäts och hur de olika arbetspaketen i projektet försöker svara på de olika frågorna. Dagen fortsatte med en öppen diskussion bland teammedlemmarna.

Den huvudsakliga slutsatsen av workshopen var att projektet, trots många definitioner och debatter om vad hållbarhet är, behöver ett gemensamt ramverk för att förstå och analysera hållbarhet. Denna gemensamma ram tar hänsyn till tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk. Alla tre pelarna är relevanta. Dessutom kommer projektet att anpassa sig till åsikter som eftersträvar stark hållbarhet (dvs. framsteg i övergripande hållbarhet kan inte uppnås på bekostnad av en av de tre pelarna).

Imagen1 6ee3c