Första face-to-face möte i Danmark

img 2570

Partnerna i projektet Aries4 träffades ansikte mot ansikte för första gången i Odense, Danmark, den 26 – 28 oktober 2022. De presenterade sina regioner och organisationer. Flera workshops anordnades för att i detalj diskutera alla arbetspaket. Dessutom debatterades och godkändes planeringsfasdokument. Två presentationer, följt av diskussioner, hölls:

  • Industri- och policyperspektiv: hållbarhetskompetensutmaningar och möjligheter presenterade av Tim Vermund
  • Hållbarhetsåtgärder och 2030-agendan presenterad av Flemming Bridal Rasmussen.

Mötet var ett utmärkt tillfälle att dela kunskap och erfarenheter och bygga förtroende bland partners.

thumb img 2557 2b677thumb img 2564 2a03fthumb img 2556 7fe52