Fallstudie inom FoodTech presenterades för spanska studenter

Fallstudien MOA FoodTech "Grön av design" presenterades den 3 maj 2024 flör studenter vid Masterprogrammet lantbruksingenjör vid NavarraS UPNA.

Presentationen ägde rum inom ramen för Aries4-projektet.MOA ES 9db2c