Fallpresentation av Moa FoodTech i Masterprogrammet i teknik och hållbarhet inom livsmedelsindustrin

IMG 20240122 161915 ec1beDen 22 januari ledde professor Katrin Simón ett seminarium med titeln "Green by Design: MOA FoodTech och den fermenterade proteinvolutionen i Navarra" i Masterprogrammet i teknik och hållbarhet inom livsmedelsindustrin.

Denna fallstudie har utvecklats inom ramen för Aries4-projektet och ingår i fallboken som samarbetande utvecklats mellan olika regioner.