Background

BAGGRUND

          Som Europa-Kommissionen påpeger, er intelligent specialisering en innovativ tilgang, der har til formål at fremme vækst og beskæftigelse i Europa ved at sætte hver enkelt region i stand til at identificere og udvikle sine egne konkurrencefordele. Den bringer lokale myndigheder, den akademiske verden, erhvervslivet og civilsamfundet sammen for at definere og gennemføre langsigtede vækstorienterede strategier, der støttes af EU-midler. Indtil nu er der blevet udviklet mere end 120 strategier for intelligent specialisering i Europa. Smart specialisering står nu over for en større udvikling med forslaget om at gå fra den nuværende smart specialiseringsstrategi (S3) til smart specialiseringsstrategier for bæredygtig og inklusiv vækst (S4+). Som det fremgår af en nyere rapport, der er offentliggjort af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter: "S4+ betyder en styrkelse af S3's missionsorienterede politiske tilgang med ikke-neutralitet, retning og systemtilgang for at engagere regionerne i europæiske initiativer, der omhandler missioner. S4+ indebærer et politisk skift i den måde, hvorpå regionerne kan overveje at fastsætte politiske prioriteter for at fremme teknologisk innovation og deres svar på regionale samfundsmæssige udfordringer." Dette nye paradigme i strategien for smart specialisering for regioner forbinder disse strategier og aktører på regionalt og nationalt plan med EU-politikker på EU-plan såsom den europæiske Green Deal og den nye europæiske industristrategi for en bæredygtig genopretning til den nye grønne og digitale økonomi, samt med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. I denne forstand omplacerer den smart specialisering i den nye politiske dagsorden for EU for at udnytte EU's hidtil usete investeringer til at skabe lokale arbejdspladser i genopretningen efter covid.

Denne revolutionerende overgang fra S3 til det nye S4+ kræver samarbejde og tilpasning af alle aktører, der er involveret i strategier for intelligent specialisering:

  • (1) uddannelse, og især videregående uddannelse (HE) og erhvervsuddannelse (VET),
  • (2) den offentlige sektor, og især de enheder, der er involveret i udformningen og udviklingen af smart specialisering,
  • (3) erhvervssektoren, med særlig fokus på de virksomheder, der tilhører de prioriterede sektorer i hver region, og
  • (4) samfundet i almindelighed.

       Bæredygtighed er et mangesidet begreb, der omfatter teknologiske, kulturelle, miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Hver enkelt aktør i en økonomi oplever forskellige udfordringer og kræver forskellige løsninger, når de konfronteres med dem. Desuden kan stedbaserede politikker som f.eks. intelligent specialisering være meget effektive til at fremme bæredygtighed på grund af udnyttelsen af konkurrencefordele også i denne henseende, men samtidig kræver de store mængder af benchmarking og gensidig læring. Af alle disse grunde er videnssamskabelse og videndeling afgørende, når der skal udvikles bæredygtige specialiseringsstrategier, både mellem aktørerne i lokale innovationsøkosystemer og mellem regionerne indbyrdes. Alliancer for innovation er fremragende redskaber til et sådant samarbejde inden for og mellem regioner, da de er udformet med henblik på at fremme netop disse to former for interaktion.

aries4 logo color bg transperent