Objectives

MÅLSÆTNINGER

01
For at fremme skabelse og udveksling af viden blandt S3-aktører (videregående uddannelsesinstitutioner, udbydere af erhvervsuddannelse, erhvervslivet, den offentlige sektor og samfundet generelt) i flere europæiske regioner med henblik på at styrke evidensgrundlaget for udformning og gennemførelse af regionale strategier for intelligent specialisering og tilvejebringe værktøjer til overvågning af disse strategier.
02
For at fremme corporate social responsibility og overgangen til mere bæredygtige forretningsmodeller ved at udvikle uddannelsesmateriale baseret på bedste praksis, opbygge analyseværktøjer for virksomheder og identificere og tilvejebringe de færdigheder, som virksomhedsledere har brug for til at drive overgangen.
03
For at stimulere iværksætterholdninger, tankegange og færdigheder blandt de deltagende aktører i regionale innovationsøkosystemer med særlig vægt på studerende på videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, og at rette denne iværksætterånd mod udfordringerne i forbindelse med den bæredygtige omstilling.
04
For at skabe kommunikationsstrukturer for at fremme interaktion inden for regionerne og mellem dem, hurtigt formidle den genererede viden og projektere denne mod resten af de europæiske regioner.

aries4 logo color bg transperent