Workshop om PRI inspirerer regionale S3-managers

Partnerskaber for Regional Innovation (PRI) var temaet for en international workshop, der blev afholdt under det ansigt-til-ansigt-møde i ARIES4-projektet i Karlstad den 25. oktober 2023. Johan Stierna, forsker ved Den Europæiske Unions Fælles Forskningscenter (JRC), understregede vigtigheden af at være proaktiv i den igangværende transformation af mobilitet, energi og samfund.

– Samtidig med vores tids største udfordring, klimaforandringer, sker der en historisk transformation både inden for mobilitet, energi og samfundssystemer. Det er en transformation, der kræver et valg for alle EU-territorier, regioner og interessenter. Du kan enten proaktivt ændre dig eller passivt lade dig ændre og risikere at blive efterladt, sagde Johan Stierna, hovedforsker i pilotundersøgelsen for Partnerskaber for Regional Innovation (PRI) ved Den Europæiske Unions Fælles Forskningscenter.

PRI sigter mod at styrke EU's innovationsindsats 

Positive regionale erfaringer med arbejdet på smart specialiseringsstrategier på tværs af EU understøtter Den Europæiske Unions forpligtelse til Partnerskaber for Regional Innovation (PRI). Inden for PRI bliver forskellige værktøjer testet for at forbedre koordinationen og retningen af innovationsarbejdet på regionalt, nationalt og EU-niveau, samtidig med at man adresserer innovationskløften i EU. PRI er en tilgang, der er solidt forankret i EU's politiske rammer og understøtter dermed implementeringen af klimapolitikken i European Green Deal, forsknings- og innovationsprogrammet Horizon Europe, samhørighedspolitikken i Cohesion Policy og den økonomiske genopretningspakke NextGenerationEU.

Johan Stierna understregede, at den igangværende transformation er et spørgsmål om skæbne. Hvordan aktører og virksomheder handler på lokalt, regionalt, nationalt og EU-niveau, er afgørende for konkurrenceevnen, bæredygtigheden og sikkerheden på alle samfundsniveauer.

– Dette er et spil med høje indsatser, hvor EU står over for betydelig konkurrence, primært fra Kina og USA. Du kan ikke modstå denne ændring. Hvis du gør det, vil du være uden arbejde om ti år. Der vil være vindere og tabere i transformationen. Derfor er det også vigtigt at se på retfærdighedsperspektivet og konsekvenserne, som overgangen har for social bæredygtighed.

Så, hvad skal der gøres? Ifølge Johan Stierna handler det om at skifte fra et centraliseret system til et decentraliseret system, placere produktionsindustrier nær energiproduktion, bruge cirkulære metoder og modeller og skabe lokale og regionale værdikæder.

– EU investerer mange penge i tusindvis af regionale udviklingsprojekter på tværs af EU-regioner. På regionalt niveau er det vigtigt for beslutningstagere at udvikle deres systemer til at overvåge igangværende projekter og inddrage regionens interessenter. Derfor skal regioner ud over at overvåge regional udvikling også se på igangværende bestræbelser og hvordan deres resultater kan bruges. Derudover skal effektive strategier formidles og eksporteres, så andre regioner kan lære, sagde Johan Stierna.

Behov for ændrede perspektiver og kombinerede politikker 

Efter forelæsningen blev der afholdt en opfølgnings-session, hvor regionale strateger for smart specialisering, kendt som S3 Managers, fra de deltagende regioner i ARIES4-projektet diskuterede deres egne erfaringer med bæredygtige strategier for smart specialisering.

– Vi har lang og omfattende erfaring på regionalt niveau med forskellige politikker for teknologi, innovation og vækst. Nu skal vi nedbryde disse siloer; vi skal ændre perspektivet og kombinere forskellige politikker. Det er ikke nemt, men det vil indebære mere komplekse regionale programmer, der kombinerer forskellige politiske redskaber. Dette er den eneste måde at opnå resultater på, sagde Luis Goñi, Regional Strategy Director hos Sodena, som på vegne af den spanske region Navarras regering arbejder med at koordinere og implementere den regionale strategi for smart specialisering.

Han blev bakket op af de andre S3 Managers, der tilføjede, at nye tilgange skal karakteriseres ved en klar fokus.

– Det er afgørende at kortlægge en bæredygtig retning for regionalt arbejde. At udføre 'business as usual' og kun tilføje en bæredygtighedsperspektiv vil ikke fungere, sagde Anders Olsson, Forsknings- og innovationsstrateg hos svenske Region Värmland.

Virksomheder har brug for mere viden og erfaringsdeling 

En anden udfordring for overgangen på lokalt og regionalt niveau er virksomheders mangel på viden om væsentlige begreber og tilgange som cirkularitet og værdikæder, hvilket betyder at udnytte, genbruge og genanvende ressourcer for at undgå endeligt affald.

– Inden for den danske robot- og produktionsindustri ser vi i øjeblikket på den cirkulære økonomi, værdikæder og indikatorer for bæredygtig udvikling. Hvad slags data skal virksomheder indsamle, og hvordan skal overvågning udføres? Virksomheder vil gerne være en del af dette, men på grund af manglende viden og erfaring og manglende standard venter mange på, at nogen anden tager føringen. Jeg tror, vi skal forbinde virksomheder på lokalt niveau, arbejde i en lokal kontekst, sagde Julie Clausen, projektleder ved Danish Technological Institute, en uafhængig organisation med det formål at fremme teknisk innovation, konkurrenceevne og bæredygtig udvikling i Danmark og internationalt.

aries4 logo color bg transperent