Syv energiudfordringer med potentiale for at blive forretningsmuligheder

I forbindelse med Glava Energy Center's årlige møde og konference den 2.-3. maj 2023 mødtes aktører inden for energibranchen i Värmland, Sverige, til en workshop inden for projektet ARIES4. Formålet var at drøfte udfordringer og muligheder for et bæredygtigt energisystem. Syv udfordringer blev identificeret, som kunne omsættes til forretningsmuligheder.

For at sikre fremtidig elektricitet til samfundet, virksomheder, industri, transport og husstande er der behov for et bæredygtigt energisystem. Men hvad er et bæredygtigt energisystem? Hvilke udfordringer findes, og hvordan kunne samfundet se ud, hvis disse udfordringer blev løst i form af eksempelvis nye forretningsidéer? Workshopen, der blev gennemført som et såkaldt sektordebatform i et af arbejdspakkerne i projektet ARIES4, handlede om disse spørgsmål.

Både virksomheder, akademikere og offentlige aktører deltog 

Glava Energy Center er et innovationskluster og en medlemsorganisation inden for bæredygtige energisystemer samt en del af smart specialisering, Et bæredygtigt energisystem med solenergi i centrum, i Region Värmland, Sverige.

Workshoppen blev deltaget af repræsentanter fra 20 af Glava Energy Centers medlemsorganisationer, såsom små og mellemstore virksomheder, kommunale energiaktører, netværksejere samt forskere.

- Hvilke udfordringer ser du i din virksomhed med den nuværende energisituation? Hvis disse udfordringer ikke eksisterede, hvad ville det så betyde for dig? Det var de spørgsmål, vi stillede i workshoppen, og vi fik mange interessante svar og indsigter, siger Fredrik Östlin, innovationsrådgiver ved Karlstads Universitet og deltager i det svenske ARIES 4-team.

Workshoppen identificerede syv udfordringer, der kunne omsættes til forretningsmuligheder:

  • Tekniske udfordringer
  • Bæredygtig produktion
  • Forretningsmodeller
  • Regulering
  • Ledelse
  • Infrastruktur
  • Rekruttering/Kompetence
  • Disse udfordringer skal undersøges nærmere for virkelig at forstå, hvilke faktorer der kan betragtes som kritiske for udviklingen af et bæredygtigt, regionalt robust energisystem, siger Mikael Johnson, forsker ved Karlstads Universitet og deltager i det svenske ARIES4-team.

Panelediskussion forbedret billede

Workshoppen blev efterfulgt af en panelediskussion om kritiske løsninger til at udvikle et bæredygtigt, regionalt robust energisystem på lokal- og regionalniveau.

En række centrale aktører på regionalniveau deltog i panelediskussionen: Åsa Johansson (S), formand for den regionale bestyrelse i Region Värmland, Anders Björbole, projektleder hos Coompanion Värmland, Anna Hedberg, regional leder af Swedish Business, Maria Falkevik, procesleder ved Länsstyrelsen Värmland, og Anders Norrby, administrerende direktør hos Technology in the West.

- Gennem panelediskussionen bliver billedet forstærket af, at offentlige og private interesser har svært ved at blive enige om en fælles opfattelse af udfordringerne, men samtidig er der mulighed for at løse regionens energibehov gennem samarbejde på forskellige områder, siger Lisa Gärdt, projektleder ved Glava Energy Center og deltager i det svenske ARIES4-team.

aries4 logo color bg transperent