Skaber Forandring Sammen: ARIES4 Case Symposium Fremkalder Bæredygtige Løsninger for SMV'er

I september organiserede partnere fra University of Southern Denmark en online Case Symposium med det formål at fremme samarbejde og vidensudveksling inden for ARIES4 forskningsprojektet. Symposiummet udgjorde en afgørende platform for regionale partnere til at dykke ned i bæredygtighedens kompleksiteter inden for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Under arrangementet deltog repræsentanter fra Navarra (Spanien), Värmland (Sverige), Gabrovo (Bulgarien) og Syddanmark (Danmark) i livlige diskussioner centreret omkring de case-studier, der blev gennemført som en del af projektet. Disse case-studier fungerede som omdrejningspunkter for at udforske bæredygtige praksisser og strategier anvendt af SMV'er i deres respektive områder.

Symposiummet, struktureret med bilaterale vurderinger efterfulgt af plenumdiskussioner, muliggjorde deltagernes deling af indsigter og perspektiver, der trukket fra deres regionale sammenhænge, hvilket fremmede alignment og synergi på tværs af regionerne. Disse input lagde også grundlaget for projektets selv vurderingsværktøj, der tillader SMV'er at evaluere deres bæredygtighedskompetencer.

Ved at udnytte kollektiv visdom og erfaringer fra forskellige regioner i Europa markerede symposiummet en betydelig milepæl i ARIES4-projektets rejse mod at fremme bæredygtige praksisser i SMV'er.

aries4 logo color bg transperent