Projektdeltagere lærer om problemløsning af studerende

CRE8® er en metode til kreativ problemløsning i et konkurrencepræget miljø, hvor eleverne udvikler innovative løsninger på virkelige udfordringer, der er defineret af virksomheder eller andre organisationer. I midten af februar besøgte deltagere fra ARIES4-projektet Karlstad Universitet (KAU) for at lære mere om denne metode og deltage i en CRE8®-workshop.

Faktisk involverer en CRE8®-workshop tværfaglige hold af studerende, hvor deres problemløsningsevner testes, når holdene konkurrerer mod hinanden og pitcher (præsenterer) deres løsninger for et panel af dommere. Problemløsningsfokus er en udfordring, der er formuleret af en virksomhed eller en anden organisation, der fungerer som "problemets ejer".

aries4 cre8 pitch cb8d5

Virksomhederne får hjælp til at tænke i nye baner

Målet er, at de studerende skal lære at løse virkelige problemer og opbygge færdigheder i teamwork og dermed få værdifuld erfaring til deres fremtidige arbejdsliv. Samtidig får "problemets ejer" nye perspektiver og idéer gennem de studerendes pitching-session og løsningsforslag.

"Gennem CRE8®-workshoppen kan virksomhederne bruge de studerendes kreative evner til at finde innovative løsninger. Derfor er resultatet ikke et nyt produkt eller en ny tjenesteydelse. "Faktisk får virksomhederne hjælp til at tænke på en ny måde omkring en identificeret udfordring", siger Patrick Bangerius, innovationskonsulent og CRE8®-workshoparrangør ved Grants and Innovation Office på Karlstad Universitet.

Som led i det EU-finansierede ARIES4-projekt vil der blive afholdt flere CRE8®-workshops i de fire europæiske partnerregioner (Värmland, Fyn, Gabrovo og Navarra). Fra den 14.-16. februar besøgte partnere fra Odense, Gabrovo og Navarra Karlstad i Värmland-regionen for at lære om CRE8®-metoden i forbindelse med uddannelse af undervisere. De havde også mulighed for at overvære en CRE8®-workshop, hvor studerende fra Karlstad Universitet, Karlstad Teknologicenter og Hammarö Træhøjskole løste et problem, som Moelven havde defineret.

aries4 cre8 training da66b

Det er vigtigt at formulere fælles udfordringer

En CRE8®-workshop varer 6-7 timer, og for at øge kreativiteten kommer de studerende uforberedt. De bliver ikke informeret på forhånd om udfordringen og "opgavens ejer" organisation. Efter at have givet instruktioner om pitching-teknikken og bedømmelseskriterierne introduceres de studerende til organisationen og dens udfordring. Derefter har de studerende 4 timer til at finde kreative og innovative løsninger på udfordringen uden brug af computere eller mobiltelefoner. Selve pitching-sessionen varer højst 5 minutter og foregår foran en jury bestående af 4 medlemmer, hvoraf mindst ét jurymedlem er uddannet i at afholde en CRE8®-workshop og mindst ét jurymedlem er en repræsentant for organisationen, der er "ejer af udfordringen".

"De studerende selv behøver ikke at være forberedt på forhånd, men det kræver forberedelse at finde og formulere udfordringen. Udfordringen skal være tilstrækkelig generel, men veldefineret. Derfor er det vigtigt, at en person, der er uddannet i at afholde CRE8®-workshops, hjælper "opgavens ejer"-organisationen med at formulere udfordringen," siger Patrick Bangerius.

Udfordringen, som de studerende i Karlstad er blevet præsenteret for, lyder: "Hvordan kan Moelven blive en attraktiv arbejdsgiver, der tilbyder et sted for hele familien og for forskellige livsstile?". Det er en udfordring med rod i social bæredygtighed, som gælder for alle arbejdsgivere, der opererer i tyndt befolkede områder.

"Vi håber, at de CRE8®-workshops, der skal afholdes som led i ARIES4-projektet, vil lykkes med at tænde gnisten til større kreativitet og innovation. De løsninger, der foreslås for en given region, kan også komme andre regioner til gode", siger Patrick Bangerius.

CRE8®-værkstedsparathed

Deltagerne i ARIES4-projektet var tilfredse med mødet i Karlstad og vendte hjem med inspiration, viden og værktøjer til at afholde vellykkede CRE8®-workshops i deres regioner.

"CRE8®-workshops er en fantastisk idé, da den fremmer kreative løsninger på problemer. Når man arbejder længe i en virksomhed, kan det være meget nemt at 'sidde fast' i den gamle måde at tænke på. Denne metode kan virkelig give et nyt perspektiv, og jeg forventer en enorm interesse fra de virksomheder, der er medlemmer af det regionale innovationscenter, for at gennemføre CRE8®-workshops", siger Harry Bogdanov fra det regionale innovationscenter "Ambitious Gabrovo".

"Det er et interessant koncept at inddrage studerende fra forskellige fagområder i løsningen af problemer, der er formuleret af virksomheder. Udfordringen her er at nå ud til virksomhederne og hjælpe dem med at formulere udfordringerne", siger Inigo de la Parra, forsker og lektor ved Navarras statsuniversitet.

Om CRE8®-værkstedet

CRE8®-workshoppen blev udviklet som et koncept af Grants and Innovation Office på Karlstad Universitet og finansieret af Vinnova, det svenske statslige agentur for innovation. Den første workshop fandt sted i 2017, og siden da har Karlstad Universitet afholdt CRE8®-workshops i forbindelse med udfordringer formuleret af forskere, startups, små, mellemstore og store virksomheder og organisationer i den offentlige sektor.  Du kan finde flere oplysninger på Karlstad Universitets hjemmeside.

aries4 logo color bg transperent