Præsentation af ARIES4-projektet for medlemmerne af NAVE2 Alliance

Den 15. november 2023 præsenterede professor Martin Larraza, koordinator for ARIES4-projektet, dette projekt for medlemmerne af NAVE2-alliancen, som inkluderer Generaldirektoratet for Erhvervsuddannelse i den navarreske regerings, der også er partner i ARIES4-projektet. Udover dette direktorat deltog repræsentanter fra Roc Midden Nederland i Utrecht (Nederland), Saimaa Vocational College Sampo i Lappeenranta (Finland), Consorzio Degli Istituti Professionali (Italien) og AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Belgien) i Navarra og deltog i professor Larrazas oplæg, alle medlemmer af NAVE2-alliancen.

NAVE-alliancen blev etableret for 5 år siden blandt fem store europæiske institutioner, der tilbyder erhvervsuddannelse i Europa, med det formål at arbejde på fælles projekter og forbedre deres uddannelsesmuligheder. Under mødet afholdt i Navarra drøftede de deres synspunkter på internationale strategier vedrørende inklusion, medborgerskab, mobilitet, digitalisering og bæredygtighed og afsluttede planer om at samarbejde om disse vigtige emner.

Under præsentationen blev vigtigheden af bæredygtighed drøftet, og der blev lagt vægt på CRE8-begivenhederne, som er en central del af et af arbejdspakkerne i ARIES4-projektet. Under disse endagsbegivenheder arbejder grupper på fem medlemmer bestående af universitets- og erhvervsuddannelsesstuderende på at løse en reel udfordring relateret til bæredygtighed stillet af en virksomhed. Med CRE8-metodologien udviklet af Karlstad University, en partner i ARIES4-projektet, er målet at styrke kreativiteten hos de deltagende studerende, samtidig med at de involveres i analyse og løsning af virkelige forretningsudfordringer. Denne initiativ søger også at formidle til studerende vigtigheden og udfordringerne ved bæredygtighed, som virksomheder står over for, og strategierne for intelligent specialisering af regioner.

aries4 logo color bg transperent