Energiselskaber diskuterede status og behov i bæredygtighedsarbejde

Hvad betyder bæredygtig forretningsudvikling, og hvilken form for støtte ønsker virksomhederne? Dette var de centrale spørgsmål, da medlemsvirksomhederne i det svenske Glava Energy Center deltog i en workshop inden for EU-projektet ARIES4, som har til formål at støtte bæredygtighedsindsatsen i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i fire europæiske regioner.  

aries ws 240506 mobil 826f9 30e98

Der kan være mange argumenter for at arbejde med bæredygtighed inden for virksomheder – krav fra kunder eller medarbejdere, en bevidst udvikling af virksomhedens fokus, profil og brand, en vilje til at tage samfundsansvar. Eller det kan handle om eksterne reguleringer – såsom kommende krav om bæredygtighedsrapportering i henhold til EU-direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive.

– Afhængigt af udgangspunktet og situationen har virksomheder forskellige statusser i bæredygtighedsarbejdet og forskellige behov for støtte og kompetenceudvikling, siger Lisa Gärdt, projektleder og bæredygtighedskoordinator ved Glava Energy Center, en af partnerne i ARIES4.  

 Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union og er et samarbejde mellem universiteter, erhvervsuddannelsesudbydere, innovationsklustre, virksomheder og samfundet i fire europæiske regioner: Värmland i Sverige, Navarra i Spanien, Syddanmark i Danmark og Gabrovo i Bulgarien. Et af projektets mål er at give værktøjer til bæredygtighedsarbejde i virksomheder, og under Glava Energy Centers generalforsamling den 6. maj 2024 deltog cirka 30 virksomhedsrepræsentanter i en workshop om bæredygtig forretningsudvikling.                                                  

Virksomheder er på forskellige stadier i deres bæredygtighedsarbejde

Blandt andet blev de bedt om at vurdere virksomhedens bæredygtighedsstatus i henhold til Sustainable Readiness Level (SRL)-skalaen og udtrykke, hvad virksomheden har brug for for at tage det næste skridt. Spørgsmålene blev stillet gennem den digitale præsentations- og undersøgelsesværktøj Menti, hvor svar kan præsenteres anonymt i realtid og dermed fremme og inspirere til refleksioner og diskussioner i rummet. Ifølge svarene placerer virksomheder sig langs hele SRL-skalaen.

– Mens nogle fuldt ud ser bæredygtighed som en forretningsintegreret strategi for vækst og konkurrenceevne, udtrykker andre, at de har lidt eller lav viden om bæredygtighed i forretningsudviklingen. Derfor varierer virksomhedernes behov også. Der er uudnyttet forretningspotentiale for virksomheder at lære mere om, hvordan de kan bidrage til overgangen til et mere bæredygtigt samfund, siger Mikael Johnson, lektor i erhvervsadministration ved Karlstad Universitet, også en projekt partner af ARIES4.

ARIES4 vil udvikle kurser til virksomheder

aries ws2 240506 mobil 2688a 8f88a

Til sidst blev medlemsvirksomhederne opdelt i grupper for at diskutere, hvordan Glava Energy Center og Karlstad Universitet kunne støtte virksomhederne i at tage det næste skridt på bæredygtighedsskalaen. Et af målene med ARIES4 er at støtte SMV'er og virksomhedsledere i bæredygtighedsarbejdet, herunder ved at udvikle relevante kurser og uddannelsesprogrammer. Efter workshoppen konkluderede arrangørerne fra ARIES4, at der er en tydelig vilje blandt virksomhederne til at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling.

– En reflektion, vi gør os, er, at overraskende mange betragter det mere som en mulighed end en udfordring at arbejde med bæredygtighed. Det føles fremsynet og som et godt tegn på, at der er en nysgerrig holdning til at arbejde med bæredygtighedsproblemer, siger Lisa Gärdt.

– Vi kan konkludere, at virksomheder har bæredygtighedsarbejde at gøre, og at de måske har brug for hjælp til at fremhæve, hvordan deres aktiviteter bidrager til de globale mål, siger Fredrik Östlin, innovationsrådgiver ved Karlstad Universitet.

Caption 1: Deltagere i workshoppen.

 Caption 2: Lisa Gärdt fra Glava Energy Center og Fredrik Östlin fra Karlstad Universitet.

aries4 logo color bg transperent